Примерна молба предизвестие за прекратяване на трудовия договор; обезщетение за безработни (борса); Условия при взаимно съгласие

Примерна молба предизвестие за напускане на работа,условия

Причините за напускане могат да са много различни като например: намерили сте си по-добра работа, необходимо е да се грижите за член от семейството със здравословен проблем, нуждаете се от творческа почивка, записали сте се на нов и вълнуващ курс за повишане на квалификацията или пък просто са ви омръзнали празните обещания на шефа ви за повишаване на заплатата от следващия месец. Каквато и да е причината  на първо място е необходимо да прочетете отново трудовият договор, който сте сключили. 

Стъка 1: да прочетем трудовия договор и да се запознаем с условията, които сме подписали. 

Трудовият договор се сключва в писмена форма. Това е задължителна норма и съответно задължителна форма. Каквито и устни договорки да сте имали в вашия работодател/ шеф, които не са написани в договора ви при започване на работа, то имайте предвид, че  нямат тежест пред закона. Условията са свързани с няколко аспекта:

  • срок на договора – според закона, договора може да е срочен или безсрочен. Нека  разгледаме следните 3 случая:

Ако сте започнали работата до 6 месеца най-много, то много вероятно е да се намирате в изпитателен срок. Масова практика е работодателя да сключва договори със служителите с условие за 6 месеца изпитателен срок, в полза на работодателя. Това означава, че вашия шеф може да ви уволни( да ви осводоби от работа/ да ви прекрати трудовоя договор) без да ви каже предварително, т.е. без предизвестие докато трае изпитателния срок. Но пък от друга страна Вие се задължавате да го информирате в случай, че желаете да напуснете .

Ако сте на работа повече от 6 месеца и в договора няма определен срок на валидност, то значи че договора Ви е безсрочен и за да бъдете уволнени е необходимо работодателя да ви каже предварително, т.е да Ви преизвести. Но, ако Вие решите да напускате  е необходимо да го презизвестите. 

  • Срок на предизвестие. Той е вписан в трудовия договор и в масовия случай е 1 месец. НО! Четете внимателно, тъй като има комбании особено в сферата на компютърните технологии и услугите, при които срока е 2 или повече месеца. Чрез предизвестието вие заявявате на вашия шеф/работодател най-простичко казано: напускам след  ? дни/месеца Ето тук започва  втората стъпка от процеса по напускане.
  • Предоставена техника  като служебен  мобилен телефон, лаптоп автомобил или друг вид специфични устъройства и инструменти, които вие сте задължен да върнете.
  • При неспазване на предизвестието в трудовия договор са заложени и глоби, които ще бъдат наложени в случай на неспазване на договора от ваша страна. Бъдете внимателни, тъй като понякога размера на глобите е една или две брутни заплати. Има случаи, в които при неспазване на срока на предизвестие, служител е дължал глабо в рамер на около 5 000лв. 

Стъпка 2: Да проучим въпроса за правото на Парично обезщетение за безработица

Най-общо казано: Безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326, 330 и 331 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105, чл. 107, ал. 1, т. 1 – 4 и чл. 107а от Закона за държавния служител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 226, ал. 1, т. 4, 6, 8 и 16 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 101, ал. 1, т. 5, 8 и 11 от Закона за Държавна агенция "Разузнаване" и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт или по други закони, получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца. Към март 2021г. Минималният размер е 12лв./работен ден. Ако в месеца има 20 работни дни, то вие ще получавате 240 лева на месец.

На по-високо обезщетение имате право, ако работодателят ви уволни. В зависимост от причината за напускане и ако е възможно, то може да се уговорите с работодателя, да ви премести на друга длъжност, т.е да ви предложи нов договор, а вие да не се съгласите. В този случай работодателя има основание да прекрати договора ви.  В този случай след вашето освобождаване  вие ще имате право на обезщетение в до-дълъг срок и по-голям размер. Тук случаите са много и няма да ги разгледжаме. Индивидуална справка може да направите в сайта на НОИ.

Стъпка 3 : Писане и  подаване на предизвестие. Взависимост от това колко близък ви е шефа и какви са ви отношенията,  преди всичко препоръчваме да действате с достойнство и да съобщите лично на шефа си за вашите намерия и едновременно с това да му оставите писмена молба или пък  да я отнесете в отдел човешки ресурси след раговора. Най-добре е молбата да бъде оформена на компютър, ако работите в офис, но дори и да нямате достъп до компютър може да я напишете ръчно. Ето някои насоки:

В горен десен ъгъл пишете до кого отнасяте молбата 

До ..................                                   

   Изпълнителен директор/Управител

на „ХХХХХХХХХХХХХ” ООД           

Гр. София                                         

Ул. ........................№         

В средата на листа с главни букви пишете: МОЛБА ЗА НАПУСКАНЕ

Отдолу пишете вашите имена и данни: .........трите имена..............
...........длъжност, отдел, дирекция......

Обърнете се към ръководителя, до когото пишете молбата с думите: Уважаеми .......името на ръководителя...,(в средата на листа)

Основен текст на молбата:

На основание Чл. 325 ал.1 от КТ), моля да бъда освободен от длъжност  по взаимно съгласие, 

считано от ........................20...г.

Така написано означава, че работникът/служителят отправя предложение към работодателя/шефа си за незабавно прекратяване на договора, без да е необходимо да се спазва предизвестие. Или с други думи казано, взаимното съгласие означава, че и двете страни искат сключеният между тях трудов договор да престане да съществува занапред. 

Тъй като има вероятност, работодателя да не се съгласи на така направеното предложение за напускане по взаимно съгласие може да добавите следния текст към молбата:

Ако молбата ми не бъде удовлетворена в седем дневен срок, моля настоящето да се счита за писмено предизвестие по Чл. 326 ал.2 от КТ.

 

С това вие казвате, че сте готови да работите докато изтече срока на предизвестието. Както коментирахме по-горе срока може да е от 1 до 3 месеца, точния срок е вписан в трудовия договор, който сте сключили при постъпването.

Град:......                                                                     С уважение,... подпис......

дата............20….г.                                             

          .........двете имена...

 

Тук трябва да имате предвид, че предлагайки на работодателя, възможността да прекратите договора си по взаимно съгласие и работодателя приемайки за вас ще следва, че в случай, че не сте си намерили друга работа ще имате право на обезщетение за безработица в минималния размер  на паричното обезщетение за безработица за срок от 4 месеца.

Разгледахме само някои основни моменти, но всеки случай на напускане има някаква специфика. За да се развият нещата по възможно най-добрия начин за вас ви съветваме да обмислите добре ситуацията, да не вземате прибързани решение и ако имате някакви колебания да се свържете със специалист, които да ви посъветва как да действате. Ако нямате финансова възможност да се консултирате с адвокат, то има доста правни и счетоводни агенции, които предоставят безплатна услуга по консултация онлайн. Освен това на сайта на НОИ можете да зададете своите въпроси или да потърсите сходен случай с вашия сред вече публикуваните въпроси и отговори. 

Надяваме се да сме били полезни. Пожелаваме ви успех!

Hodnocení kategorie 4.5
Примерна молба предизвестие за напускане на работа,условия: 4.2/5 от 341 гласуване