Използването на онлайн платформата за сравняване на заеми LemonyLoans.com е напълно безплатно и не изисква електронен подпис или авторизация. Всички сравнявани заеми подлежат на независима оценка. Порталът не предоставя никакви продукти и услуги от страна на банкови или небанкови финансови институции и оперира независимо. Използвана е публична информация, която непрекъснато се обновява.