Бърз кредит без трудов договор

    Бърз кредит без трудов договор

Спешно пари – големи и малки суми без трудов договор с онлайн кандидатстване и лесно получаване на бърз кредит, сравняване на условията

1 300 лв.
Сума на кредита 50 лв. - 1 300 лв.
Лихва 0 %
Падеж на кредита 5 - 30 дни
Инфо Ощереклама

Бърза информация

Качества на кредита

 • Бърз заем до 1 300 лв.
 • Период за погасяване: 5 - 30 дни
 • Одобрение до 15 минути

Условия на кредита

 • да си български гражданин на възраст над 19 години
 • да предоставиш цялата необходима информация, посочена в нашата онлайн форма за кандидатстване
 • да покриваш минималните кредитни изисквания

За компанията

Вивус е част от международната компания 4finance, която е основана в Латвия през 2008 г. Към момента оперира в 3 континента и повече от 12 държави. Компанията продължава да расте бързо и се стреми постоянно да подобрява качеството. В България… Повече информация за компанията ЕООД. Дружеството

Изтеглете от 50 лв. с лихва от 0 % Ощереклама
4 000 лв.
Сума на кредита 50 лв. - 4 000 лв.
Лихва 0 %
Падеж на кредита 5 - 45 дни
Инфо Ощереклама

Бърза информация

Качества на кредита

 • Бърз заем до 4 000 лв.
 • Период за погасяване: 5 - 45 дни
 • Одобрение до 10 минути

Условия на кредита

 • Трябва да имате навършени 18г., да живеете в България, да имате постоянни доходи, мобилен телефон и имейл адрес
 • Също трябва да можете да върнете навреме избраната от вас сума
 • Mоля, не кандидатствaйте ако имате съмнения за това

За компанията

"Фератум България" ЕООД е част от международната компания, която предлага кредити -  Ferratum Group, и е първата компания на територията на  Република България, която дава възможност на клиентите си да им бъде отпуснат заем изцяло онлайн.… Повече информация за компанията Фератум България ЕООД

Изтеглете от 50 лв. с лихва от 0 % Ощереклама

    Бърз кредит без трудов договор

тази статия ще разгледами основните въпроси, които вълнуват всеки, които има нужда да изтегли бърз кредит, а към текущия момент няма сключен трудов договор, с който да гарантира изплащането му.  Как става кандидатстването и получаването на парите? По-долу ще прочетете имаме ли основание да се страхуваме, че можем да бъдем измамени, дали тези фирми същестуват съобразно закона? 

Какво представляват бързите кредити без трудов договор?

Това е кредит, при който няма изискване към кредитоискателя да предостави документ,с който да докаже че има сключен трудов договор с работодател. Такъв кредит най-често се предлага от не банкови финансови институции. 

При теглене на кредит от банка  едно от основните изисквания към клиентите е да работят в условията на сключен трудов договор,  тъй като в много от случаите трудовия договор гарантира месечно изплащане на работна заплата по дебитна сметка в същата банка. Взависимост от размера на желаната сума е възможно банката да изиска и поръчител. 

Основните предимства на бързите кредите са, че не са необходими нито поръчители, нито наличието на трудов договор или залог на имущество. А срока за одобрение е до около 30 минути.

Кой може да изтетегли  бърз заем без трудов договор?

Условието за одобрение е да си пълнолетен, притежаваш валидна лична карта и получаваш някакъв вид доход, макар и без трудов договор. Някои финансови институции имат наложено ограничение от 70 години като максимална възраст за кандидатстване, но други нямат. А някои изискват възрастта на лицето, кандидатсващо за кредит да е между 25-75 години. Някои от допълнителните условия към кредитоискателя за одобрение в някои от компаниите са:

Така на практика, ако ви трябват спешно пари и не знаете към кого да се обърнете, това е решението на проблема. Още повече, че при първо теглене на бързи заеми в някои от компаниите имате различни префенции като например няма да платите лихва, ако върнете в определен срок (най-често в рамките на месец) взетия заем. Разгледайте внимателно всички компании в сайта ни, за да изберете най-подходящия кредит, според вашите изисквания относно лихва, размера на месечната  вноската,  общия срок на кредита и всички  други условия, за да подберете, тези които ви удовлетворяват. 

Мога ли да кандидатствам за изгодни бързи кредити online без трудов договор?

Отговорът е Да! Ако вие сте студент, пенсионер, в момента сте по майчинство, получавате обезщетения или социални помощи или пък работите на граждански договор или упражнявате свободна професия. Това предполага стабилен и постоянен доход.  Освен това за да бъдете одобрен може да докажете доход от получаване на наеми и ренти. При теглене на по-големи суми се приема залог на имущество.

Зa ĸaĸвo може дa се изпoлзвa "бъpз ĸpeдит без трудов договор" и кога е подходящ?

Бързият заем без трудов договор е подходящ за усвояване за различни цели от малки суми в размер на работна заплата до около 500 000 лв. Условно ще ги разделим на потребителски и ипотечни кредити, според сумата на теглене на кредита.

Максималните сумите, за които можете да кандидатствате за потребителски кредит могат да достигнат до 7 000 лв., но масово компаниите предлагат максимален размер на заема 3000 лв.

При ипотечните заеми, отпусканите сумите към април 2021 достигат до 500 000 лв, а срока за погасяване достига до 360 месеца. Тук отново времето за одобрение и комуникация с кредоитната компания е около 30 минути. Бърза справка сочи, че суми от над 100 000 лв. се отпускат главно от финансови институции, принандлежащи  към голями банкови вериги с доказана история,  опериращи в България от десетилетия.

Тук е мястото да споменем, че конкуренцията в бранша на спешните и бързи заеми расте и тенденцията е да продължи да се увеличава поради бързината на обслужване и одобрение и малкото изисквания към кандидатстващите за такъв кредит. За това говори и факта, че все повече банки създават небанкови структури предоставящи бързи заеми. Тук на сайта  можете да разгледате пълния списък с финансови компании  и да сравните условията, които предлагат.

За колко време става одобрението и как да получим парите?

Цялата процедура е съвсем проста и се състои в 3 стъпки:

Законни ли са кредитните фирми, които предлагат бързи кредити?

В сайта на Българска Народна Банка има публикуван  и  актуализира периодично регистър за кредитни дружества, които могат да предлагат кредитни продукти. Освен вписаните дружества, в регистрите са и премахнатите такива. Там винаги можете да направите справка, ако имате колебания. Към месец април 2021г. справката е фаил във формат Excel, който може да свалите. След отвраяне на файла виждаме 5 раздела (sheet-a) на документа, където кредитните компании са класифицирани като: Български финансови институции, Финансови институции от ЕС, Фондове, Кредитни кооперации, Отписани от регистъра.

Данните в Регистъра се актуализират посредством единна автоматизирана система въз основа на предоставената от финансовите институции информация.

На сайта на БНБ четем още: 

„ Дейността на финансовите институции е дефинирана в чл. 3, ал.1 от ЗКИ, като тя е съобразена с изискванията на разпоредбите на Директива 2013/36/ЕС относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО и Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012. Към вписаните в Регистъра по чл. 3а от ЗКИ финансови институции БНБ прилага регистрационен режим. “

Съветваме, ако имате колебание или искате да сте сигурни на 100 % дали е легитимна избраната компания да проверите в Регистър на финансовите институции по чл.3а от ЗКИ.


Бърз кредит без трудов договор оценка: 4.5/5 от 381 гласуване.
 

Оператор

Сравняване на кредити Superzaem.com:
double technology s.r.o., VAT: CZ08695717
Компанията не предлага финансови продукти.

За портала

Superzaem.com е страница за сравняване на кредити. Ние се основаваме на прозрачност и изчерпателност на информацията. С нашите услуги ще знаете кой кредит да изберете.

реклама: Вземи първи заем с 0% лихва и 0лв. такса  Повече информация